Principii

Cele 4 principii esențiale PetrOmbudsman:

Independență

  Decide singur modul în care va aborda situațiile aduse la cunoștința sa

  Are acces liber la orice informație și la toți angajații

  Nu face parte din structurile de management sau din structurile sindicale ale companiei

Confidențialitate

PetrOmbudsman păstrează confidențialitatea tuturor aspectelor legate de discuțiile cu oamenii care i se adresează:

 • Nu va divulga și nici nu i se va cere de către companie să divulge date care pot duce la identificarea persoanelor care i s-au adresat
 • PetrOmbudsman va întreprinde orice acțiune în așa fel încât să nu ducă la identificarea persoanei care i s-a adresat
 • Nu va fi martor în cadrul niciunei proceduri oficiale sau neoficiale, interne sau externe
 • Nu păstrează informații care să ducă la identificarea persoanei care i s-a adresat
 • Pune la dispoziție numai rapoarte conținând date cumulate, fără posibilitatea de identificare a persoanelor care i s-au adresat

Excepție de la acest principiu sunt cazurile în care:

 • Persoana în cauză și-a dat acordul în acest sens
 • Există riscul iminent al unor daune majore. Evaluarea acestui risc se va face în mod direct de către PetrOmbudsman
 • Este aplicabilă o prevedere legală sau o cerință a organelor îndreptățite să asigure respectarea legilor

Neutralitate și imparțialitate

 • Asigură imparțialitatea, echitabilitatea și obiectivitatea în abordarea fiecărei situații aduse la cunoștință
 • Acționează în vederea aplicării unor proceduri echitabile și nu se manifestă părtinitor față de persoanele care i se adresează
 • Are responsabilitatea de a lua în considerare toate îngrijorările legitime care i se aduc la cunoștință
 • Are responsabilitatea de a lua în considerare interesele tuturor persoanelor afectate de aspectele aduse la cunoștință
 • Nu se va implica în mod activ în nicio situație care ar putea crea un conflict de interese

Informalitate

 • Este o posibilitate de comunicare care nu înlocuiește niciunul dintre canalele existente ale companiei sau căile prevăzute de lege
 • Utilizează abordări informale ca: ascultarea activă, schimbul de informații, analiza, identificarea și reformularea aspectelor aduse la cunoștință
 • Ajută la identificarea opțiunilor posibile pentru rezolvarea problemelor aduse la cunoștință
 • La cerere, facilitează discuții informale
 • Nu participă la niciun proces formal sau administrativ